top of page

นักศึกษาฝึกงาน

แผนกต้อนรับ

 1. Guest Service Agent / 4 อัตรา


แผนกอาหารและเครื่องดื่ม

 1. Waiter or Waitress / 4 อัตรา

 2. Bartender / Bartendy / 1 อัตรา

แผนกครัว

 1. Cook Helper / 3 อัตรา

แผนกแม่บ้าน

 1. Room Atendant or Public Area / 2 อัตรา

แผนกช่าง

 1. Technician / 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. รักงานบริการ

 2. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 3. มีทัศนคติที่ดี

 4. สามารถฝึกงานเป็นกะได้

 5. การศึกษา สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


สวัสดิการที่ได้รับ

1. เงินเบี้ยเลี้ยง

- ระดับ ปวช. ได้รับ เดือนละ 2,500 บาท

- ระดับ ปวส. ได้รับ เดือนละ 3,500 บาท

- ระดับ ปริญญาตรี ได้รับ เดือนละ 5,000 บาท

2. อาหาร วันละ 2 มื้อ

3. วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน

4. มีรถ รับ – ส่ง พนักงาน


สามารถส่งประวัติทางอีเมล์ , สมัครได้ด้วยตนเอง หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :

โรงแรมศุภาลัย ซีนิค เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

เลขที่ 69/9 หมู่ที่ 6 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทร. 076 302 302 ต่อ 613 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

47 views

Comments


bottom of page