top of page

Night Guest Service Agent (1 อัตรา)

คุณสมบัติ

- เพศชาย

- การศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี / สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- รักงานบริการ

- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- มีทัศนคติที่ดี


สวัสดิการที่ได้รับ

1. รับเงินเดือน 100%

2. เงินค่าบริการ

3. อาหาร วันละ 2 มื้อ

4. วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน

5. มีรถ รับ – ส่ง พนักงาน

6. วันนักขัตฤกษ์ 16 วัน

7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี

8. ทุนบุตรพนักงานที่เรียนดี

9. ชุดยูนิฟอร์ม

10. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้

11. หอพักพนักงาน

**หากมีความสามารถพิเศษ หรือ ทักษะพิเศษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

***หากพักในพื้นที่ป่าคลอก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การกรอกใบสมัครออนไลน์ หากมีรูปถ่าย สามารถอัพโหลดเพื่อประกอบการพิจารณาในเบื้องต้น คลิก ==> ใบสมัครออนไลน์

สามารถส่งประวัติทางอีเมล์ , สมัครได้ด้วยตนเอง หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :

โรงแรมศุภาลัย ซีนิค เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

เลขที่ 69/9 หมู่ที่ 6 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทร. 076 302 302 ต่อ 613 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

E – Mail : hr.supalaihkt@gmail.com

29 views

คุณสมบัติ - เพศชาย / เพศหญิง - การศึกษา ม.3. ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานเป็นกะได้ - รักงานบริการ - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี - มีทัศนคติที่ดี สวัสดิการที่ได้รับ 1

คุณสมบัติ - เพศชาย / เพศหญิง - การศึกษา ม.3. ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานเป็นกะได้ - รักงานบริการ - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี - มีทัศนคติที่ดี สวัสดิการที่ได้รับ 1

คุณสมบัติ - เพศชาย - การศึกษาวุฒิ ม.6, ปวช. ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานเป็นกะได้ - รักงานบริการ - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี - มีทัศนคติที่ดี สวัสดิการที่ได้รับ 1.

bottom of page