top of page

Steward (1 อัตรา)

คุณสมบัติ

- เพศชาย

- การศึกษาวุฒิ ม.6, ปวช. ขึ้นไป

- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานเป็นกะได้

- รักงานบริการ

- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- มีทัศนคติที่ดี


สวัสดิการที่ได้รับ

1. รับเงินเดือน 100%

2. เงินค่าบริการ

3. อาหาร วันละ 2 มื้อ

4. วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน

5. มีรถ รับ – ส่ง พนักงาน

6. วันนักขัตฤกษ์ 16 วัน

7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี

8. ทุนบุตรพนักงานที่เรียนดี

9. ชุดยูนิฟอร์ม

10. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้

11. หอพักพนักงาน

**หากมีความสามารถพิเศษ หรือ ทักษะพิเศษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

***หากพักในพื้นที่ป่าคลอก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การกรอกใบสมัครออนไลน์ หากมีรูปถ่าย สามารถอัพโหลดเพื่อประกอบการพิจารณาในเบื้องต้น คลิก ==> ใบสมัครออนไลน์

สามารถส่งประวัติทางอีเมล์ , สมัครได้ด้วยตนเอง หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :

โรงแรมศุภาลัย ซีนิค เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

เลขที่ 69/9 หมู่ที่ 6 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทร. 076 302 302 ต่อ 613 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

19 views

ช่างทั่วไป (1 อัตรา)

คุณสมบัติ - เพศชาย - การศึกษาวุฒิ ม.6 , ปวช. ขึ้นไป - มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป - สามารถทำงานเป็นกะได้ - รักงานบริการและมีทัศนคติที่ดี - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สวัสดิการที่ได้รับ 1. รับเงินเ

Spa Therapist (2 อัตรา)

คุณสมบัติ - เพศหญิง - การศึกษาวุฒิ ม.3, ปวช. ขึ้นไป - สามารถทำงานเป็นกะได้ - รักงานบริการ, มีทัศนคติที่ดี และรักความสะอาด - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี - มีใบประกาศผ่านการฝึกอบรม 150 ชั่วโมง ***

Bell Man (1 อัตรา)

คุณสมบัติ - เพศชาย - การศึกษาวุฒิ ม.6 , ปวช. ขึ้นไป - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - สามารถทำงานเป็นกะได้ - รักงานบริการและมีทัศนคติที่ดี - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที

Comments


bottom of page